Informácie

Registrácia

Lekári a sestry - Hotel YASMIN

• účastník dostane registračnú menovku

• potvrdenie o účasti bude vystavené na požiadanie

Odborný program:

Lekári

Hotel YASMIN, Tyršovo nábr. 1

Sestry

TABAČKA, Strojárenská 1

Pacientsky seminár - Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A

Registračný poplatok

• pre členov Slovenskej chemoterapeutickej a Slovenskej onkologickej spoločnosti 10 €

• pre nečlenov Slovenskej chemoterapeutickej a Slovenskej onkologickej spoločnosti 15 €

Poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo na účet:

Bankové spojenie: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

VÚB Bratislava

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

BIC: SUBASKBX

VS: 19 1204 036

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Ubytovanie

Hotel Yasmin ***jednolôžková izba od 103 €dvojlôžková izba od 123 €
Hotel **jednolôžková izba od 68 €dvojlôžková izba od 49 €

Uvádzané ceny platia na izbu a noc a sú len informatívne. Aktuálne ceny potvrdíme pri Vašej konfirmácii ubytovania.

Prihlášku na ubytovanie prosíme zaslať na adresu: Ing. Beáta Kapustová, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice.

tel.: 055-6806 261

fax: 055-6806 156

mobil: 0905 411 511

e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Organizačný výbor

Klinika rádioterapie a onkológie, VOÚ, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. PhDr. Ľuba Palková, PhD., MPH

tel.: 055 - 6135 416

tel.: 055 - 6135 106

e-mail: wagnerova@vou.sk

e-mail: palkova@vou.sk

Agentúra

Progress CA s.r.o., Ing. Beáta Kapustová, Krivá 18, 040 01 Košice

tel.: 055 - 6806 261

fax: 055 - 6806 156

mobil: 0905 411 511

e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk